BULAN BANDUNG PANINEUNGAN


( Kawih, Degung )

Mun sareupna geus mimiti
katembong nyimbutan Bandung
Angin Lembang turun laun ngabubuhay
Langit mayung bulan beukah
Ngaleu hiji lagu kedaling katineung ati duh...

Kota hurung bentang mijah
Ngaleu hiji lagu kedaling kasmaran pikir duh
Harewos leutik marengan hiji impian
Bulan di langit Bandung nyaangan
Ngagentraan paneuteup na pangimplengan
Langit isuk Angger biru nya Eulis duh angger biru

0 comments:

Post a Comment