CIKAPUNDUNG

( Kawih )

Cikapundung 3x walungan di Kota Bandung
Kota kembang kota midang kota pangbangbrang ka bingung
Aduh Ema aduh ema aduh Bapa abdi mah 
Alim di candung
Kajeun dahar karo uyah abdimah da moal pundung

Kerak lain japati belang jangjang na
Nalak ge lain lamun mindeng dianjangan
Mun Bapa 
Atos teu suka 
Tong nyiksa anak mitoha
Kajeun abdi ngusap birit 
Batan daek ngudar gelung

Lamun Bapa aya maksad bade nyandung
Abdimah kajeun padungdung
Abdi narah.. abdi narah abdi mah alim dicandung

0 comments:

Post a Comment