DADALI MANTING

Dadali manting tipeuting
Ngalayang kakalayangan
Neangan nu lawas ilang
Baturna duka kamana

Dadali manting tipeuting
Ngalayang ka pilemburan
Hate bingung kapidangdung
Nu ilang kawas nu pundung

Dadali kabawa angin
Teu wasa nandangan lara 
Tos teu kadenge deui sorana
Boa-boa boa-boa tapi palias teuing

0 comments:

Post a Comment