BAJIDOR KAHOT


Ngengklak dikalang dipaer nyi lenjang
Dangdanan necis disandingan ku nu geulis
Rengkak nu merenah nu neuteup kabengbat manah
Duh.. gending rongkah tambah motah

Kemprung dipanggung geus jadi kagandrung
Sok gararetek sapeuting teu ngarengkenek
Tepak kendang ngajak ngengklak Adu manis ear senggak
Kabengbat duriat najan ucul eusi pesak

Eh.. duh bajidor pada kahot
Moal kapok nyaahna nya beuki pogot
Moal ngejat bajidor teu weleh pogot
Moal arek moal rek eleh jajaten

3 comments:

Unknown said...

TIDAK LENGKAP PAK.

yandi rustandi said...

Nu leres mah kieu "moal kapok nangtang panyambat ti sobat"

UP. Meyga said...

HATUR NUHUN AAHH..

Post a Comment