MELANG KA NU ANGGANG

Poe ieu manehna ninggalkeun Bandung
Seja lunta mamawa raheut hatena
Kamari manehna kungsi pamitan
Nyuuh nyegruk ngarangkul bedah cipanon

Pegat pegat nyebut kecap pileuleuyan
Dareuda menta ubar pangampura
Cenah jalan anu rek di tempuh
Geus puguh jadi putusan
Mending pisah najan deukeut bari raheut duh gusti...

Poe ieu manehna ninggalkeun Bandung
Seja lunta nepikeun rasa cintana
Pasini teu jadi nyeuit kanyeri
Pikir bimbang dirungrung kapeurih ati

Najan beurat di kukuntit ku duriat
Baluas ku mamanis nu geus pegat
Bongan anu jadi pamuntangan sulaya tina subaya
Teu ngajadi bongan geus aya nu boga geuning

Poe ieu manehna ninggalkeun Bandung
Seja lunta mamawa raheut hatena
Najan peurih kudu pisah rasa bimbang kudu anggang
Pileuleuyan keur hiji carita
Nu teu kungsi metik bagja

1 comments:

rangga whardana said...

dimana download mp3 na nya????????

Post a Comment