MEGA SUTRA

Mega sutra keur mayung dilangit lenglang
Bulan ngempur nu keur ligar
Hibar dina jangjang peuting
Jandela na hate mangsa na urang mukakeun
Antebkeun urang antebkeun dina teuteup
Nu muser na pamadegan
Geter katresna geus jadi qodar manusa
Titis asih ti kurnia jadi pangersa anjeunna
Nu geus maneuh tina wiwitan lalakon
Ngeusian lengkah gumelar
Manusa di pawenangan hirup darma wawayangan

Mega sutra kumawang dilangit lenglang
Ditaretes cahya bentang lir kulambu awang-awang
Mun kongang kadongkang hayang ngaleuyang ngaronjang
Rek cicing di mega malang
Nyuwu hate keur ngambah sewu kabimbang
Kalbu nu layu pameunteu alum kuluwut
Bongan lagu nu halimpu kunaon kiwari lesu

Mega sutra sulur sumeren katresna
Lamun raga keur tunggara
Sugan euntreup kagaleuhna malar ka gaet asihna

0 comments:

Post a Comment