DUDA

 ( Kliningan, Degung )

Tipeuting sok sering nyaring
Taya tangan pangawasa
Sumeleket kana hate
Sumarambah kana bayah 2x
Sumeblak sok ngarakacak 2x
Tungtungna ngahurun 
Balung 2x
Tugenahmah hirup nyorangan

Nu manis dunungan abdi
Nu bumela ka panutan
Papasten Gusti Hyang widi
Dikadarkeun ku Pangeran 2x
Ngantunkeun kakalanggengan 2x
Palangsiang kapidangdung 2x
Nu duda mah nu duda kieu rasana

Nanging da parantos takdir
Teu sae upami mungpang
Najan abot dipisono
Najan betah dipicangcam
Kapaksa kedah paturay 2x
Moal luput kapiemut 2x
Moal suda kapiati 2x

Kolepat diri nembongan
Sakilat ilang sawangan
Putri mung ukur harepan
Ati manteng lalamunan
Ngahiap hiap kalangkang
Nyipta asih hamo datang
Hate gandrung sumoreang
Putri ayu widowati ngan ukur ciptaan ati
Maksudna hamo katepi

0 comments:

Post a Comment