KAREMBONG KAYAS

Duh aduh karembong kayas
Disawang matak kagagas
Baheula keur jeung manehna 
Karembong teh jadi saksina

Duh aduh karembong kayas
Dianggo ku mojang kota
Loba nu matak kabita
Ku nu nganggo karembong kayas

Mojang Bandung loba nu matak kaguyung
Ku wanoja Sumedang matak kagembang
Mojang Garut loba nu matak kairut
Ku nu nganggo karembong kayas
Naon atuh kalepatan diri abdi
Anjeun tega gaduh deui

0 comments:

Post a Comment