PANON HIDEUNG

Panon hideung irung mancung 
Pipi koneng putra Bandung
Putra saha dimana bumina
Abdi resep ka anjeunna

Siang wengi ka impi-impi
Hate abdi sararedih
Teu emut dahar teu emut nginum
emut kanu kasep panon hideung

0 comments:

Post a Comment