HAYANG KAWIN

Hayang kawin win win win hayang kawin
Geus teu kuat beurang peuting duh nyorangan
Hayang kawin win win win hayang kawin
Geus teu tahan beurang peuting duh ngajablay

Era ku tatangga reujeung babaturan
Loba nu nyeletuk cenah kuring bujangan lapuk
Isin ku pa' RT isin Ku pa' RW 
Sering ngalelewe cenah teu payu ka awewe
Hayang kawin win win win hayang kawin

Bapa Ema cing pangneangkeun jodo
Kuring embung boga titel jomblo
Bapa Ema cing pangneangkeun calon 
Asal ulah urut ucing garong

Keun bae randa Ema 
randa bengsrat anyar pegat
Komo parawan Ema 
geus pasti paten masih di segel masih di segel gel gel gel gel....

0 comments:

Post a Comment