Tanjakan Burangrang

Lebah tanjakan burangrang
Aya Asih aya cinta
Miguraan dua hate
Nu tepang pada harita
Nambahan tilam katresna
NyengiTan janji duaan
HarePan datang nemboNgan
NgoleBat bagja duaan

Lebah tanjakan burangrang
Di diNya ngancikna Rasa
Lebah Tanjakan burangRang
Di diNya janji duaAn
Lebah tanjakan burangrang
Di diNya ngancikna Rasa
Lebah Tanjakan burangRang
Di diNya janji duaAn
Lebah tanjakan burangrang
Aya tapak rasa cinta
Waktu kuring datang deui
Tiluan eujeung si cikal

MARIPI

Gunung tampa tuTugan,
Gunung Galunggung Kapung…kur
Gunung Su..medang kaTun..jah
Talaga sok gawayah, ramencik, tengah Leuweung
Lakung sungkun sumoreang ngan teu diteang
Tarima… lagawayahna ‘rah ngencik
Di te...ngah leuweung

*)Engklak-engklakan, Maripi lucu pisan
Barudak urang ngariung di buruan
Engklak-engklakan, Maripi lucu pisan
Barudak urang ngariung di buruan
Burudul sina ti kidul, Gotongan parabot degung
Tatak kendang kulit maung
Kirang rawat hore kurunyung …..*)
Berebet sina ti kaler, Gotongan parabot topeng
Tatak kendang kulit banteng
Kirang rawat hore dorengeng

Dadap canting dina Gawir ngaJa…jalar
Paantay-antay mana gening
Awi temen awi Gombong daUnna pating aRurag
KateBak ku angin Bagja  geu…eus haDe
KuLincir disada tiPeuting koreak, pating koceAk
Koreak paTing koceak……..*)

Borojol sina ti kulon, Gotongan dog-dog jaipong
Tatak kendang kulit bagong
Kirang rawat hore boronyoy….. *)