AYUN AMBING


Deungkleung dengdek anaking jimat awaking
Geura bobo cu.. panutan kalbu
Ema hidep aya di pangumbaraan
Nyiar rijki buburuh jadi TKI

Deungkleung dengdek anaking di ayun ambing
ulah rungsing tepung jeung peuting
Anggur nyaring na mangsa keur sepi jempling
Ngadu'a ema hidep enggal mulang

Ukur cimata nu jadi ubarna
Rasa kasono teu weleh ngadodoho
Sanajan urang paanggang hatemah pa'anjang-anjang
sanajan urang papisah kagusti urang sumerah diri
Kieu buktina kedah kieu nasibna

0 comments:

Post a Comment