Tanjakan Burangrang

Lebah tanjakan burangrang
Aya Asih aya cinta
Miguraan dua hate
Nu tepang pada harita
Nambahan tilam katresna
NyengiTan janji duaan
HarePan datang nemboNgan
NgoleBat bagja duaan

Lebah tanjakan burangrang
Di diNya ngancikna Rasa
Lebah Tanjakan burangRang
Di diNya janji duaAn
Lebah tanjakan burangrang
Di diNya ngancikna Rasa
Lebah Tanjakan burangRang
Di diNya janji duaAn
Lebah tanjakan burangrang
Aya tapak rasa cinta
Waktu kuring datang deui
Tiluan eujeung si cikal

MARIPI

Gunung tampa tuTugan,
Gunung Galunggung Kapung…kur
Gunung Su..medang kaTun..jah
Talaga sok gawayah, ramencik, tengah Leuweung
Lakung sungkun sumoreang ngan teu diteang
Tarima… lagawayahna ‘rah ngencik
Di te...ngah leuweung

*)Engklak-engklakan, Maripi lucu pisan
Barudak urang ngariung di buruan
Engklak-engklakan, Maripi lucu pisan
Barudak urang ngariung di buruan
Burudul sina ti kidul, Gotongan parabot degung
Tatak kendang kulit maung
Kirang rawat hore kurunyung …..*)
Berebet sina ti kaler, Gotongan parabot topeng
Tatak kendang kulit banteng
Kirang rawat hore dorengeng

Dadap canting dina Gawir ngaJa…jalar
Paantay-antay mana gening
Awi temen awi Gombong daUnna pating aRurag
KateBak ku angin Bagja  geu…eus haDe
KuLincir disada tiPeuting koreak, pating koceAk
Koreak paTing koceak……..*)

Borojol sina ti kulon, Gotongan dog-dog jaipong
Tatak kendang kulit bagong
Kirang rawat hore boronyoy….. *)

BOHONG

Cenah cinta teh buta
Pajar.. teu mandang harta
Bohong, ahh geuningan bohong
Tanpa harta cinta teh terasa hampa

Cemah yang penting cinta
Pajar yang penting sayang
Bohong ahh, geuningan bohong
Cinta dan sayang
Sakapeung rajeun ngalayang

Ngalayang, pegat kapakan
Ngalayang, dina implengan
Ngalayang, dina lamunan
Ngalayang kokolebatan

Cenah bade satia, pajar bade gumela
Bohong ah, akang mah bohong
Anjeun jalir tina jangji nu saati

ASIH URANG CINTA URANG


Asih urang di apungkeun ka langit
Muntang kana mega
Ucang angge duaan

Asih urang di apungkeun ka langit
Meungkeut dina bulan
Ayang-ayangan duaan

Asih urang ting karetip dina bentang celak
dumalingna cinta
Diapingku jempling peuting
di ayun ku lagu dengkleung
hariring gentra ka tineung
urang duaan

Asih urang kahibaran linduh bulan sirna
cahayana nyinglar kapati sungkeman asih
purnama harepan bagja
natar kahayang laksana
satuhu salalamina

KALANGKANG


L: mungguhing dina impenan
geuning sakitu deudeuhna
kanyaah nu wening bersih
satiaq jadi kakasih

P: mungguhing dina impenan
geuning sakitu leahna
pameunteu marahmay manis
teu isin ka ambung damis

Duet: rambut pajang nu ngarumbay
di sangkeh panangan panjang
lalaunan raray tanggah
rangkul;an karaos pageuh

luhur pasir teupung geter
perlambang asih nu mekar
kabagjaan nu duaan....nu duaan

hanjakal-hanjakal teuing
endah ngan ukur kalangkang
harepan-harepan diri
sing nyanding jeung kanyataan

EMUT BAE

Lain ti baheula atuh kang urang teh pateupang
Ieu hate abdi atuh kang emut bae ka eungkang
Teu benang dipapalerkeun,teu benang di bebenjokeun

Lain ti baheula atuh kang urang teh patepang
Ieu hate abdi atuh kang,emut wae ka eungka
Tuebeunang dipapalerkeun,tue benang dibebenjokeun

Reff:
Dipapareng sugan jaga
Endah mun laksana
Wangi asih nu duaan
Imut bagia tineung rasa

Dipapareng sugan jaga
Endah mun laksana
Wangi asih nu duaan
Imut bagja tineung rasa

Aduh engkang
Emut bae ka eungkang
Aduh engkang baabdi kabiluyuingan


EUIS


L: euis yeuh dangukeun heula
P: pihatur naon anu di seja
L: hayu urang kakawihan
Duet : kawih pangdugi ning ati
L: euis ke antosan heula
P: euleuh-euleuh saha eta
L: abdi sobat anu baheula
P: euleuh-euleuh saur saha
L: euis teuing kulucuna
P: idih-idih pari-pari basa
L: estu nu matak kayungyun
P: ah pameget eta mah biasa
L: aduh eyis aduh-aduh...
Reff:
P: ibu bapa ieu geura...euis
aya jajaka nu ngangken tresna sok ngararewa
L: aduh euis,aduh-aduh
P: aduh seueur gogoda...euis nu jangkung jalmina
kandel kumisna sesah hilapna
L: aduh aduh euis