SAHA NU LEPAT

Saha nu lepat mun diri katalanjuran
Da bongan keureut salira bet sarimbag jeung manehna
Saha nu lepat mun heureuy kaleuleuwihi
Da bongan keureut salira bet sasorot jeung bihari

hanjakal tepang teh kapandeurian
dina wanci geus reup-reupan
mun maksa kudu dipenta tangtu gede mamalana

mana nu lepat dimangsa paduduaan
da hate pernah ka iwat ku salira jeung geugeutna 

0 comments:

Post a Comment