DIKANTUN TUGAS

( Kawih, Degung )

Calik dina bangbarung
Anteng ngahurun barung
Nyawang anu ngalangkung
Sedih manah na nguyung

Emut ka sang panutan
ngantun mang bulan bulan
Lami henteu nyeratan
Wartos di medan perang

Nanging nu geulis sabar 
Sarta manah na sabar
Pasrah ikhlas tur rela 
Jujur sarta satia

Nyanggem lebet manahna
Aduh Engkang iraha
Tepang sakulawarga 
Mulih ti medan laga

Abdi nu ngantos ngantos
Mugi pasihan wartos
Nanging Abdi teu ngartos
Engkang alat sajati

Najan urang patebih
Langgeng tetep miasih
Batin tetep pacaket 
Sareng nu dipimeumeut

0 comments:

Post a Comment