RANGRANG KAMELANG

Sanaos urang kantos kedal jangji
Niat diri silih asih
Sanaos urang kantos tigin niat milih
Hiji dina ati
Taya hartosna lamun hate meulit bae
Asih pinuh kapalsuan cinta

Taya hartosna lamun diri dinyenyeri
Samagaha nilas raga sirna
Harepan anu kantos mekar ligar mangsa urang anyar tepung
Karaos mirang tresna asih diri pinuh simpay
Rasa bagja

Tapi buktosna urang pada milih jalan
Hambong geter katingtriman batin
Tapi buktosna urang tepung ukur tangtung
Kumalayang ngawang-ngawang renggang

Upami lambar lalakon naha pinuh kucipanon
Upami geus titis tulis naha nyeri batan hinis
Upami tos kapimilik naha mulang mawa ceurik
Upami raga wayahna naha henteu tibaheula

Carita urang duaan kawas panteng lalayaran
Ngapung lugina ngalayang pegat kapakan sapisan 
Ilang puntangan harepan

0 comments:

Post a Comment