NAON LEPATNA

Naon leupatna,naon dosana
Mun diri katarik tresna simpati
Kabandang kamelang

Naon lepatna, naon dosana
Mun rasa rumasa nyeunpatkeun tresna
Mika asih kadirina

Kapan cinta kedah anteb,jeung asih
Kapan asih kedah,timtim sumandingna

Sedeng rasa rumasana,mah jeun deudeuhna
Demi kasatiaan,janteun pageuh pamandangan

Naon tepatna,naon dosana
Neupikeun tungkusan kalbu,mustika asmara

Naon lepatna,naon dosana
Da niat ge saenyana,mika asih ka dirina

0 comments:

Post a Comment