PAPATONG

Beurang maju ka lohor
Papatong nu koneng euntreup na regang
Ngageter jangjangna keur ngagupayan
Pancen keur wasiatan

Sore menggok ka ashar
Papatong nu koneng hiber teu luhur
Ngalayang ngawahan arek pamitan
Poma tong kajongjonan

Papatong nu koneng teu tembong deui
Leungit indit teu pamit
Papatong nu koneng teu tembong deui
Tilem bewara baturna

Prak reureuh tina kariweuh
Prak pasrah kanu kawasa 2x

0 comments:

Post a Comment