PERCAYA

Sok sanaos hirup dugika tutupna
Percaya diri kagungan salira
Sawangsulna salira kuring nu boga
Hamo pecah sanaos dugika mangsa

Percaya salira tuhu mitineung
Buktosna kadieu karaos keueung
Percaya salira tuhu miheman
Buktosna kaasih taya kendatna

Sok sanaos urang teu ngahiji diri
Patarenggang teu pagiling gisik diri
Sewang-sewang urang aya nu mibanda
Tapi jisim lembut tetep sasarengan

Cacak ringkang teu dipasieup ku urang
Percaya urang mo bakal paanggang
*Diri surti tebih tina kecap cukup
Yu tawekal nohonan kameumeut hirup

1 comments:

Undang Darnawan said...

Alhamdulillah,, dina kamajuan dunya tekhnologi sinareng nyurupna budya barat...tembang tembang pasundan masih seueur nu ngamumule.....

Post a Comment