DUH INDUNG

( Kawih, Degung )

Duh indung ngaraksa ngajaring 
Anak najan rungsing matak pusing
Henteu weleh deudeuh mikanyaah asih
Di momong jeung dititimang

Duh indung ngaping ngadama-dama
anak ngamumule buah hate 
Najan rungsing deudeuh
Anak dijieun puputon

Duh Indung duh indung
Timang titi ngamomong anak
Duh indung... aduh indung
Teu kendat ngadudu'a

0 comments:

Post a Comment