HARIRING NU KUNGSI NYANDING


( Kawih, Degung )

Purnama nu kungsi leungit
Ayeuna nganjang ka buruan deui
Anu kungsi kapiati
Kiwari urang ditepangkeun deui

Hariring nu kungsi nyanding
Ayeuna datang ngahaleuang deui
Hayu patarema tineung
Cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Ayeuna mangsa nu endah
Hayu urang suka bungah
Caang bula opat belas
Narawangan ati bangblas

0 comments:

Post a Comment