KANG MANDOR

Kang mandor Batok katajong
Daun kawung awun-awunan
Kang mandor ulah sok nganclong
Sing nyaah kana turunan

Kang mandor mata keranjang
Teu kaop nempo nu herang
Kang mandor keur beger mindo
Mun aya mojang diolo

Kang mandor ambek-ambekan
Pagawe sok dicarekan
Karyawan mun boga salah
Mandor mah sok molototan

Kituteh jaman baheula
Keur basa urang dijajah
Ayeuna urang merdeka
Mandorteh sok ramah tamah

0 comments:

Post a Comment