CAHAYA SUMIRAT

Paingan atuh paingan teu tebih ti sangka ati..
Engkang kagungan panyawat.. panyawat langkung lantip
Teu kaop lepat saeutik Engkang babarian bendu
Saruping mundut lantaran hoyong pirak sareng abdi
Da Engkang mah rupi nu teu sayaktosna

Panon poe tunggang gunung sinar layung ngenclong kuning den mas
Gumilang kunang-kunangan
Dumeling lir beunang nyangling ngawang-ngawang narawangan
Gandrung... lenglang taya aling-aling

Kulungkung kumelengkung gumilang ku mendung 
Asri den mas
Laligar ratna komara... ngancik dina cahya manis
Kawas malik ge salaka..
Kawas melik ge salaka lalangse peurih hapsari
Peurih hapsari

Sinar layung mendung nguyung panggendam panghudang sari
Cahaya panghudang rasa.. rasa tumitis jasmani
Sinar tepung 
Atma sukma (gandrung)
Ginulur jempling nyaring

Meleber mawar ngahiur (gandrung)
Angin silir ngahiliwir
Sumebar nyebarkeun sekar meleber 
Ambar kasturi
Mun kersa keur kasukaran...
Hegar ligar pikir ketir dunungan

0 comments:

Post a Comment