LAYEUT KAGEUGEUT

Salira Benteng asih sajati
nu moal aya dua didunya ieu
waktos kakuping lagu
asa aya nu ngentringan
lagu nu urang duaan 
janten ciri dina kaendahan

urang duaan layeut kageugeut
urang duaan dina sora paguneman
urang duaan layeut kageugeut
dina teuteup aya surti endah kabagjaan

peuting anu tingtrim di ayun-ayun ku hariring
Nu kacicipta asih duaan cenah ceuk cenah kaheman
hate tambah kangen ku emut bae kasalira
sok hoyong enggal bray beurang sok kacipta sareng rerendengan

0 comments:

Post a Comment